Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Muzeum , Organizace zřizovaná krajem

  • Jedno z nejstarších regionálních muzeí – založeno v roce 1877.

  • Spravuje sbírky z oblasti botanické, geologické, entomologické, mykologické, zoologické, archeologické, etnografické, numizmatické, historické, uměleckoprůmyslové, divadelní            a hudební historie, sbírky militárií, rukopisů, starých tisků, obrazů a sochařských děl, grafiky, fotografií a filmů.

  • Za stálou přírodovědnou, archeologickou a národopisnou expozici získalo muzeum 1. místo 
    a titul Muzejní výstava roku v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis.

  • S historií Českých Budějovic seznamuje návštěvníky stálá expozice Příběh města Českých Budějovic.

  • Muzeum pořádá tematicky různorodé výstavy, doprovodné akce pro širokou veřejnost 
    a vzdělávací programy pro školy. Nabízí služby specializované muzejní knihovny se studovnou, nákup publikací přes e-shop, virtuální prohlídky výstav.

  • Při muzeu fungují zájmové kluby a spolky.

pobočky: 

Muzeum koněspřežky v Českých Budějovicích – expozice Strážní domky a drážní strážníci na území koněspřežní železnice České Budějovice – Linec.


Tvrz Žumberk u Nových Hradů – expozice Historie tvrze Žumberka a okolí, Skleněný poklad a Osobnosti Novohradska; Řemesla pod Novohradskými horami, Úředník rožmberský nebo expozice lidového malovaného nábytku z jižních Čech.


Památník Jana Žižky z Trocnova u Borovan - expozice o Janu Žižkovi a husitství, venkovní naučná stezka s informačními panely a pomníkem Jana Žižky, Trocnovské slavnosti. 

NOVINKA: Archeoskanzen Trocnov.

Kontakt

Adresa: Dukelská 1, 370 01 České Budějovice

Fotogalerii

Žádné ukázky prací

Tento kreativec zatím nemá přiřazené žádné reference