Prachatické muzeum

Muzeum , Organizace zřizovaná krajem

  • Prachatické muzeum bylo založeno v roce 1904 a sídlí v renesančním Sittrově domě na náměstí. Expozice je zde umístěna již od roku 1946.

  • Stálé muzejní expozice prezentují regionální tematiku:

Zlatá stezka – cesta bílého zlata: poutavá expozice s figurálními scénami, minikinem s filmy o Zlaté stezce a ukázkami archeologických nálezů.

Renesance – zlatý věk města – v největším sále nalezneme figurální výjev zasedání prachatické městské rady v roce 1609, kdy císařský posel právě přiváží privilegium s povýšením Prachatic mezi města královská.

Pohled do historie města – vybrané kapitoly dějin od počátku až do roku 1850: městská a církevní správa, cechy, stavební vývoj…

Proměny prachatického okresu ve 20. století – Nová expozice, nosným tématem je odsun německého obyvatelstva po II. světové válce, události, které mu předcházely a které následovaly.

Životní pouť sv. Jana Nepomuka Neumanna – expozice je věnována nejslavnějšímu prachatickému rodáku svatému Janu Nepomuku Neumannovi, který byl v roce 1977 prohlášen za svatého

Muzeum za císaře pána – expozice s atmosférou Rakousko-uherské monarchie vypovídá o vzniku muzea v roce 1904


  • Muzeum pořádá pravidelné výstavy a věnuje se publikační činnosti.

Kontakt

Adresa: Velké náměstí 13, 383 01 Prachatice

Fotogalerii

Žádné ukázky prací

Tento kreativec zatím nemá přiřazené žádné reference