Jak to funguje?

Firma z jihočeského regionu, která hledá kreativní službu, tě může oslovit a poptat tvou spolupráci.

Být součástí kreativní galerie ti dává příležitost ucházet se o zakázky podporované dotací Jihočeského kraje. Firma z jihočeského regionu, která hledá kreativní službu, tě může oslovit a poptat tvou spolupráci. Po vypracovaní nabídky tvých služeb podá firma, která tě oslovila, žádost o kreativní voucher. V případě úspěšného hodnocení podané žádosti uzavřeš smlouvu s Jihočeským vědeckotechnickým parkem, a.s., realizujete společně s firmou projekt a po jeho zdárném dokončení zaplatí Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. tvoji fakturu a předá tvoji práci firmě, která si uplatní kreativní voucher a zaplatí JVTP pouze 25% ceny zakázky. 

Kreativců 48 Hodnocení klientů 0 Ukázek prací 184

GEO-CZ s.r.o.

Architektura / interiérový design / design nábytku / průmyslový a produktový design , Informační a komunikační technologie , Kulturní dědictví

0 Recenzí | 3 Reference

Fox art s.r.o.

Film / video / televize / hudba / zvuk , Fotografie

0 Recenzí | 3 Reference

Ó DESIGN

Informační a komunikační technologie , Fotografie , Grafický design / Výtvarná umění , Online marketing , Webdesign

0 Recenzí | 3 Reference

Nejnovější kreativci

Představujeme nové kreativce!

Jihočeská kreativní galerie se oficiálně otevřela 1. července 2021. 

Zobrazit všechny

Reference

Prezentuj svou činnost nejméně 3 ukázkami své práce. Neboj se ukázat, co umíš!

3D digitalizace Pražského hradu

Od devadesátých let dvacátého století vytváříme nové postupy v dokumentaci našeho... Zobrazit více

Od devadesátých let dvacátého století vytváříme nové postupy v dokumentaci našeho kulturního dědictví a zavádíme moderní způsoby převodu ze skutečného světa do světa virtuálního. Vytváříme speciální metodiku, stavíme prototypy přístrojů, propojujeme matematiku, geodézii s archeologií a historickými obory. V posledních třech letech jsme realizovali nespočet dokumentací v rámci archeologických výzkumů po celé České republice a na Slovensku.

Digitální dokumentace archeologického výzkumu Pražského hradu (UNESCO) 2015 -17

Od r. 2003 využívá našich specializovaných služeb Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Pražský hrad. Od r. 2015 do konce r. 2017 jsme společně vytvořili podrobnou dokumentaci a vytvoření digitálních kopií archeologických horizontů pod katedrálou sv. Víta, vykopávek pod III. nádvořím Pražského hradu, zajistili geodetický suport pro revizní výzkum kostela sv. Bartoloměje a nejstaršího kostela na Pražském hradě – kostela Panny Marie.

Technologie a postupy, které používáme při spolupráci s archeology jsou samozřejmě využitelné i v dokumentaci stojících památek. Nově vytvořenou metodu videogrammetrie jsme během roku 2017, po dlouhých dvou letech testování, začali využívat v praxi při dokumentaci velkých historických areálů a členitých staveb.


Katedrála sv. Víta na Pražském hradě (2016-2021)

Nové matematické a geodetické postupy při metrické analýze obrazových dat vůbec poprvé umožnili vytvoření digitálního modelu hlavního českého chrámu ve vysokém detailu. Vůbec poprvé v historii si tak lidé mohou prohlédnout gotickou pýchu našeho národa ze všech stran, nestíněnou okolní zástavbou. Vysoce kvalitní data slouží nejen k úžasné prezentaci, ale hlavně památkářům k podrobnému stavebně historickému průzkumu. Každá část dokumentované architektury je totiž zpracována do detailů jednotlivých ozdob a jednotlivých kamenných kvádrů ve zdivu.

Realizováno: 2020-2021

Kopie historických bust, Státní opera Praha

Pokročilé analýzy obrazu, nové matematické gridy, nové postupy při obrazovém záznamu... Zobrazit více

Pokročilé analýzy obrazu, nové matematické gridy, nové postupy při obrazovém záznamu reality ve spojení s fyzikou umožňují bezkontaktně, tedy maximálně bezpečně vytvářet přesné digitální kopie nejrůznějších objektů kolem nás i velmi cenných artefaktů a uměleckých děl. Dnes již není problém vytvořit digitální model sochy, obrazu do detailů jednotlivých tahů štětcem nebo královské koruny. V mnoha odborných studiích ještě stále přetrvává tvrzení, že skenování vysoce kontrastních materiálů (např. zlata) je bez povrchové úpravy velmi složité a skenování materiálů průsvitných a průhledných prakticky nemožné. To dnes již není pravda. Matematika a fyzika problém řeší ke spokojenosti všech uživatelů. V průběhu roku 2016 se nám podařilo připravit takové postupy a výpočty, které umožňují bezkontaktní skenování skla, drahokamů, předmětů z různých kovů apod. Postupně se nám podařilo získat plnou důvěru od správců uměleckých sbírek i od soukromých sběratelů, kteří si postupně objednávají skenování těch nejúžasnějších historických pokladů a přírodnin.

Realizováno: 2019

Interaktivní expozice Husitského muzea v Táboře

Možnosti moderní interaktivní prezentace Doba, kdy si přednášející vystačili s... Zobrazit více

Možnosti moderní interaktivní prezentace

Doba, kdy si přednášející vystačili s přehrávání obrázků nebo powerpointovou prezentací, a kdy si muzea vystačila s vystavením předmětů ve vitrínách, je dávno historií. Posluchače a návštěvníky expozic je stále složitější zaujmout, neboť jsou stále náročnější na audiovizuální a interaktivní prožitky. V moderní expozici dnes návštěvník očekává, že vedle vystaveného artefaktu najde i interaktivní složku, která mu umožní individuální zapojení do toho, jaké informace bude čerpat a jak mu budou podány. Vracíme se tak vlastně prostřednictvím nejmodernějších technologií ke staré Komenského „Škole hrou“. Technologií, jejichž pomocí zpřístupní muzeum svou interaktivní část návštěvníkovi, je široká škála. Dnes již v každé modernější expozici bliká na návštěvníka obrazovka s videodokumenty, v těch lepších pak třeba interaktivní tabule nebo kiosky s dotykovými displeji. Problémem těchto forem prezentace však vždy zůstává přímý kontakt návštěvníka s danou technologií. Interaktivní část expozice pak přímo odchází před očima – návštěvník si není schopen dostatečně vážit věcí, které nejsou jeho. Ve všech expozicích, kam jsme v minulých letech instalovali dotykové monitory, nevydržely tyto plně funkční déle než půl roku. Proto soustředíme svou pozornost dvěma novým proudům interaktivních prezentací.

1/ Ovládání multifunkčního obsahu expozice pomocí bezkontaktních senzorů

Počítač (který je nosičem interaktivních dat) i promítaná scéna jsou mimo dosah návštěvníka. V předem určeném prostoru je postava návštěvníka snímána optickým senzorem. Multimediální prezentaci spouští divák svou přítomností a ovládá ji pohyby svého těla. Taková prezentace je možná v různých variantách složitosti a záleží prakticky jen na finančních možnostech objednatele, kterou z možností si vybere (promítání na monitorech, projekce na různá plátna, různé varianty složitého videomappingu, případně 3D a 4D projekce).

2/ Zpřístupnění interaktivních dat pomocí internetu, tabletů a chytrých telefonů

V tomto případě pracujeme s předpokladem, že danou technologii vlastní již téměř každý návštěvník expozice. V té nejjednodušší podobě umožníme přímo v expozici nasnímání jednoduchých QR-kódů s odkazy na interaktivní obsah na internetu. Nevýhodou je nutnost připojení k internetu a požadavek na vlastnictví daného zařízení (chytrý telefon). Složitějším (pro návštěvníka však velmi atraktivní) systémem je tzv. rozšířená realita. Ta přímo souvisí s virtuální realitou (tedy s počítačovou kopií něčeho skutečného), ale na rozdíl od ní se zabývá vytvářením „umělých světů“, kde můžeme např. rekonstruovat a prezentovat objekt v minulých časech, přiřazovat k němu množství dalších informací a umožnit tak divákovi, aby se dozvěděl více než při běžném pohledu na věc, nebo snáze pochopil souvislosti, týkající se daného problému. Forem způsobů prezentace rozšířené reality je opět velké množství.

Realizováno: 2020

Jihočeská univerzita, FROV, propagační videa

Miroslav Boček, FROV JU: "S firmou Fox Art pracujeme na propagačních videích naší... Zobrazit více

Miroslav Boček, FROV JU: "S firmou Fox Art pracujeme na propagačních videích naší fakulty a snažíme se kreativněji ztvárnit vědecká témata. Myslím, že je to dobrá cesta..."

Realizováno: 2020

Attavena o.p.s., kurzy propagační fotografie a online marketigu

Petra Mladá, Attavena o.p.s. - "S lektory Fox Art spolupracujeme dlouhodobě, připravují... Zobrazit více

Petra Mladá, Attavena o.p.s. - "S lektory Fox Art spolupracujeme dlouhodobě, připravují pro nás kurzy fotografie a videa. Klienti jsou spokojení a mnozí z nich  praktické dovednosti z kurzů zhodnotí v prezentaci svého podnikání. A to je náš společný cíl."

Realizováno: 2020

Umění ve městě z. s., obrazový obsah sochařského festivalu

Alena Doležalová. UVM: "S Davidem Veisem a firmou Fox Art vytváříme obrazový vizuál... Zobrazit více

Alena Doležalová. UVM: "S Davidem Veisem a firmou Fox Art vytváříme obrazový vizuál festivalu Umění ve městě již mnoho let. Jsme na sebe již napojení a myslím, že je vidět, že nás práce baví.."

Realizováno: 2020

Fotografické a grafické služby pro řetězec prodejen s potravinami

Realizováno: 2010-2021

Stylizovaná fotografie pro poskytovatele platebních služeb

Realizováno: 2020, 2021

Návrh obálky a sazba knihy

Realizováno: 2020

Image fotografie

Realizováno: 2015-2021

Image grafika

Realizováno: 2015-2021

Hudební klipy z jihočeských památek (Pořešín - Balada pro banditu)

https://youtu.be/6RfapZa69G8
Realizováno: 2020

Demonstrace ochranných prvků léků - Apatyka servis - FMD

https://youtu.be/FqvVKboZn7U
Realizováno: 2018

Film o filmu Špindl 2 (verze TV NOVA)

https://youtu.be/nYkuO_kmUXk
Realizováno: 2020

Nicotrans – reklama nábor řidičů

https://youtu.be/1psU1POFD4E
Realizováno: 2017

Jihočeská univerzita - promo foto

Realizováno:

KEB-EGE

Realizováno:

Jihočeské víkendy

Realizováno: 2020-2021

ref 1

Realizováno: 2015-2021

ref 2

Realizováno: 2015-2021

ref 3

Realizováno: 2015-2021

creatiff mix 4

Realizováno: 2015-2021

creatiff mix 5

Realizováno: 2015-2021

Akustický dekorativní panel

Realizováno: 2020

Akustický dekorativní panel

Realizováno: 2020

Akustický dekorativní panel

Realizováno: 2020

Akustický dekorativní panel

Realizováno: 2020

Akustický dekorativní panel

Realizováno: 2020

Alza.cz - Copywriter prémiových produktů

Byl jsem copywriter prémiových produktů ve společnosti Alza.cz. Zanechal jsem za... Zobrazit více

Byl jsem copywriter prémiových produktů ve společnosti Alza.cz. Zanechal jsem za sebou 200+ produktových karet s unikátními prodejnými texty. Elektro jde ale každým dnem mílovými kroky kupředu, takže mnou popsané produkty už si spíš nekoupíte.

Realizováno: 2019-2020

The Future Bakery - Kreativec, 16 vítězných projektů

Od roku 2014 jsem součástí The Future Bakery, které mi vlastně ukázalo směr mé profesní... Zobrazit více

Od roku 2014 jsem součástí The Future Bakery, které mi vlastně ukázalo směr mé profesní cesty. Za tu dobu jsem uspěl v mnoha projektech. Mé nápady byly použity u velkých reklamních kampaní značek Staropramen, D.A.S., Captain Morgan a dalších.

Bosch - Copywriter, správa Bosch Connect pro nákupní oddělení společnosti

I já jsem měl tu čest projít si velkou budějckou firmou Robert Bosch. Pracoval jsem... Zobrazit více

I já jsem měl tu čest projít si velkou budějckou firmou Robert Bosch. Pracoval jsem v nákupním oddělení a mou úlohou bylo v rámci tehdejšího rebrandingu společnosti Bosch převléct interní síť Bosch Connect do nového intuitivního prostředí. Naše výsledná práce inspirovala i další oddělení společnosti.

Realizováno: 2016-2017

Wienerberger - Copywriter, nastavení textové komunikace společnosti a jejích produktů Tondach a Porotherm

Ve spolupráci se Skillminers se podílím coby copywriter na textové komunikaci společnosti... Zobrazit více

Ve spolupráci se Skillminers se podílím coby copywriter na textové komunikaci společnosti Wienerberger s.r.o. a jejích značek Porotherm, Tondach, Terca a Penter. Postupně prochází úpravou veškeré texty, kde nastavujeme zvolenou jednotnou formu sdělení.

https://www.wienerberger.cz/
Realizováno: 2021

Living Development

V developerské společnosti mám na starost vedení marketingového týmu v online i offline... Zobrazit více

V developerské společnosti mám na starost vedení marketingového týmu v online i offline sféře. Řízení kampaní, tvorba obsahu a prezentace.

Realizováno: 2021

Autazaukce.cz

Pro tento projekt spravuji sociální sítě (Facebook, Instagram a Linkedin) a zároveň... Zobrazit více

Pro tento projekt spravuji sociální sítě (Facebook, Instagram a Linkedin) a zároveň tvořím obsah ve formě fotek a prezentačních videí.

Realizováno: 2019

Rugby ČB

Rugbisté mě nejdříve oslovili na tvorbu jejich propagačního videa a následně jsme... Zobrazit více

Rugbisté mě nejdříve oslovili na tvorbu jejich propagačního videa a následně jsme spolupráci přesunuli do online marketingu. Tvorba kampaní na sociálních sítích + konzultace pro webové stránky.


Realizováno: 2020

Výtvarná realizace: Kaple Reingers, Rakousko (nástěnná malba, malba na dřevo, sgraffito)

Realizováno: 2015

Malba na dřevo, Smuteční síň Soběslav

Realizováno: 2020

Kapuce.cz/sk - Správa reklamních kampaní na sociálních sítích

Majitel e-shopu byl původně na mém školení. Po několika měsících mi celý projekt... Zobrazit více

Majitel e-shopu byl původně na mém školení. Po několika měsících mi celý projekt předal a postupně jsme stabilizovali výkon. Díky kampaním na Facebooku vyděláváme stovky tisíc měsíčně.

Realizováno: 2020-2021

SMARTYdům.cz - Správa Facebook reklam

Na začátku byla myšlenka, přinést lidem do ČR kvalitní, ale levné produkty pro chytrou... Zobrazit více

Na začátku byla myšlenka, přinést lidem do ČR kvalitní, ale levné produkty pro chytrou domácnost nebo například výkonné elektrokoloběžky za super cenu. Facebook reklama začala vydělávat už od prvního měsíce spolupráce a meziměsíčně rosteme o vyšší desítky procent.

Realizováno: 2021

Difias.cz - Messenger chatbot, počítajícího hypotéky

Sběr kontaktů je pro finančně poradenskou firmu klíčový. Ve společnosti 4Fin respektive... Zobrazit více

Sběr kontaktů je pro finančně poradenskou firmu klíčový. Ve společnosti 4Fin respektive ředitelství Lukáše Gašníka jsme k tomu přistoupili pomocí chatbota v Messengeru. Ten nám generuje stovky kontaktů ročně.

Realizováno: 2021

Corial Chrono - Správa Facebook reklam

Nastartovat prodej hodinek na e-shopu, který prodává hlavně šperky. Takové bylo zadání.... Zobrazit více

Nastartovat prodej hodinek na e-shopu, který prodává hlavně šperky. Takové bylo zadání. Díky Facebook reklamě se nám v některých měsících daří prodávat o vyšší stovky procent hodinek více než v roce 2020.

Realizováno: 2021

Teodor Buzu, malba na sklo, oddací síň Protivín

Realizováno: 2013

MSV aplikace VR a AR – převedení robotického hnízda do VR a AR pro ukazování funkcionalit na veletrzích a u zákazníků

Realizováno: 2019

ADRA – vytvoření AR aplikace pro mobilní telefony – při koupi voucheru se přes QR kód spustí AR aplikace s animací koupené podpory

https://fb.watch/7fZU-P762s/
Realizováno: 2020

Zajištění a realizace finále mezinárodní soutěže T-profi pro Jihočeskou hospodářskou komoru. Vše probíhalo ve virtuální realitě včetně on-line streamování

https://youtu.be/WcZk-2aq9yI
Realizováno: 2021

Image video BOSCH České Budějovice

https://youtu.be/P54gWK6oQnA
Realizováno: 2018

Queens x Puma Mirage Mox: New Perspectives

https://youtu.be/Ij_2zXbs-mA
Realizováno: 2021

CONNECT IT | Herní série NEO

https://youtu.be/HKg3LYYdSXE
Realizováno: 2020

První 3 díly ze série LoVWers pro Volkswagen

https://youtu.be/W_TGZSKFRAU
Realizováno: 2019

CONNECT IT | True Wireless automatické párování

https://youtu.be/f65tRcpk3gk
Realizováno: 2019

Sladovna Písek – grafické řešení webu, propagační materiály

Realizováno: 2019-2021

Pískoviště – festival dětské radosti – grafická identita, propagační materiály

Realizováno: 2019-2020

Maletická farma – firemní identita, webdesign, spolupráce na marketingu značky Maletické maso

Realizováno: od 2020

RG Realitní kancelář - vizuální identita & redesign materiálů, kompletní grafické řešení webu

Realizováno: od 2020

Technologické centrum Písek – webdesign & grafický design

Realizováno: 2019-2020

Výroba promo-spotu pro HC Motor České Budějovice

Výroba seriálu o zemědělské technice

Výroba e-shopu na míru s napojením na informační systémy

https://www.agrozet.cz/
Realizováno: 2021

Studentský diář pro Západočeskou univerzitu v Plzni

Realizováno: 2019

Logo a vizuální styl organizace MAS Voticko

Realizováno: 2020

Jednotný vizuální styl Prácheňského muzea v Písku (návrh oceněný 3. místem)

Realizováno: 2020

Grafické zpracování knihy na téma Kontaktní rodičovství

Realizováno: 2018

OPEN A.i.R. Artist in Residence

Realizováno: 2015-2018

Agrola – marketingová strategie, kreativní koncept, redesign etiket a vizuálního stylu, textace, webdesign, obsah pro sociální sítě

https://agrola.cz/
Realizováno: od 2016

hygee.cz – marketingová strategie, kreativní koncept, vizuální styl, textace, webdesign

https://www.hygee.cz/
Realizováno: od 2020

Philips – grafické práce, textace, 3D modelace, kreativa a realizace výstavních expozic, kreativa a vývoj prezentačních displejů

Realizováno: od 2015

dm – kreativní koncepty a grafické zpracování interních komunikačních a vzdělávacích materiálů

Realizováno: od 2015

Reklamní spot protein Kulturistika.com

Realizováno: 2020

Reklamní spot kloubní výživa Kulturistika.com

Realizováno: 2021

Reklamní spot Jumbox

Realizováno: 2019

Videoprohlídka, realitní kancelář Realdomus

Realizováno: 2019

Reklamní spot Kadu

Realizováno: 2020

Velkoformátová malba v Žižkárně

Realizováno: 2020

Tvorba článků o bydlení pro For Living

Tvorba článků o bydlení pro For Living

Tvorba článků o bydlení pro For Living

Koncept nového vizuálního stylu obalů modelovacích hmot KOH-I-NOOR Hardtmuth

Realizováno: 2018

Vizuální identita Praži Café (logo, propagační materiály, vizitky, jídelní lístek)

Realizováno: 2020

Vizuální identita OK Optical (logo, propagační materiály, výlohy, letáky, webové stránky)

Realizováno: 2021

Webové stránky pro studio Pintos

https://www.pintos.cz/
Realizováno: 2021

Redesign a online marketing webu Stezka korunami stromů

https://www.stezkakorunamistromu.cz/
Realizováno: 2015-2021

Tvorba turistického portálu a dodání fotografií Řeka plná zážitků

https://www.vltava-reka.cz/
Realizováno: 2019-2020

Objednávkový systém pro pravidelný rozvoz jídel

https://www.vezumenu.cz/
Realizováno: 2018-2021

Kreativní výmalba vlakového nádraží ve Veselí nad Lužnicí

Realizováno: 2021

Ilustrovaná zvířata a mapa pro ZOO Na Hrádečku

Realizováno: 2019-2021

Plakáty pro Pecha Kucha Night České Budějovice

Realizováno: 2017-2021

Omalovánky pro IGY centrum

Realizováno: 2017

Přírodovědecká fakulta JU - výtvarné zpracování výstupů konference

Realizováno: 2020

Master Builders Solutions - workshop o propojení umění a 3D tisku a stavebnictví

Realizováno: 2020

Stavební spořitelna Buřinka, workshop a tisková konference na téma 3D tisku

https://www.scoolpt.com/video/
Realizováno: 2020

Tvorba kompletního vizuálu, brožur, letáků...včetně webových stránek Umění ve městě 2021

Realizováno: 2021

Návrh a tvorba www stránek Nábytková banka Jihočeského kraje, z.s.

https://nabytkovabankajck.cz/
Realizováno: 2021

Návrh a tvorba www stránek pro INGEDULDOVÁ design s.r.o.

Tvorba kompletního vizuálu pro Umění ve městě 2021

https://www.umenivemeste.cz/
Realizováno: 2021

Návrh a tvorba www stránek pro Nábytkovou banku Jihočeského kraje

https://nabytkovabankajck.cz/
Realizováno: 2021

Návrh a tvorba www stránek pro INGEDULDOVÁ design s.r.o.

Tvorba webu www.riegrova51.cz

https://www.riegrova51.cz/
Realizováno: 2020

Tvorba webu www.interplexcr.cz

https://www.interplexcr.cz/
Realizováno: 2021

Internetový marketing pro www.kvalitex.cz

https://www.kvalitex.cz/
Realizováno: 2015-2021

Jihočeská hospodářská komora - reklamní služby

video, radio reklama, online marketing, foto, grafika, práce s texty

video, radio reklama, online marketing, foto, grafika, práce s texty

Realizováno: 2017-2021

Captain Candy

Od roku 2017 využívá možnosti konzultace v oblasti webdesignu, nastavení skladového... Zobrazit více

Od roku 2017 využívá možnosti konzultace v oblasti webdesignu, nastavení skladového systému, řízení on-line marketingu společnost Captain Candy.

Realizováno: 2017-2021

Zásoby s.r.o.

wireframes, UX design, webdesign

wireframes, UX design, webdesign

https://www.spisovna.cz/
Realizováno: 2015-2021

Organizace veřejné akce Openday

Realizováno: 2021

Grafický design čerpací stanice

Realizováno: 2021

Koncept třech graficky sjednocených billboardových ploch

Realizováno: 2021

Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou

grafika, sazba, zlom, korektury brožury pro ZOO Ohrada, výroční zprávy

grafika, sazba, zlom, korektury brožury pro ZOO Ohrada, výroční zprávy

Realizováno: 2019-2021

Sociální služby Statutární město České Budějovice

grafika, sazba, zlom, tisk a vazba brožury

grafika, sazba, zlom, tisk a vazba brožury

Realizováno: 2020-2021

IGY Centrum

idea, grafika, konstrukce, sazba a kompletní výroba

idea, grafika, konstrukce, sazba a kompletní výroba

Realizováno: 2019

Videoslužby - IGY Centrum

https://youtu.be/W6D0BjuEcXI
Realizováno: 2020-2021

Videospot Nemocnice České Budějovice a.s.

https://youtu.be/Y6uaT-J5kww
Realizováno: 2019

Videa pro sociální sítě Budvar n. p.

https://youtu.be/9fyZ23voong
Realizováno: 2020

Off Ice hokejové centrum Příbram – Moderní tréninkové centrum pro rozvoj dětského hokeje

Realizováno: 2019

Rekonstrukce starého, zchátralého objektu, který se změnil v moderní nízkoenergetický dům

Realizováno: 2018

Novostavba moderního nízkopodlažního rodinného domu

Realizováno: 2020

Propojení CRP, automatizace

Realizováno: 2021

Vývoj webových stránek

https://www.masazesaya.cz/
Realizováno: 2020

Online marketing, tvorba strategie

Realizováno: 2021

Návrh a tvorba multijazyčného webu, fotografování

https://www.pension-rosa.cz/
Realizováno: 2015

Návrh a vývoj webu

http://www.kurzucetnictvi.cz/
Realizováno: 2020

Vývoj webu a mapové aplikace

https://www.spoluvtelci.cz/
Realizováno: 2021

ICONEE - Tvorba značky, uvedení na trh, marketingová komunikační strategie, online marketing, vizuální identita

Realizováno: 2020-2021

NORBU - tvorba nového webu, online marketing

Realizováno: 2020

NC Géčko - Online marketing, obsah sociálních sítí, tvorba foto a video obsahu

Realizováno: 2021

Consultor s.r.o. - grafická tvorba, online marketing, PPC reklamy

Realizováno: 2021

HAUSER s.r.o. - grafické práce

Realizováno: 2020

Syscae - polomasky

https://youtu.be/0bzBAwDPsA8
Realizováno: 2021

Oficiální spot města Jindřichův Hradec

https://youtu.be/a4u-ollOLII
Realizováno: 2020

Produktové video - Eon HolidayIN

https://youtu.be/oVtBy74encw
Realizováno: 2021

Rajsvitidel.cz eshop osvětlením

Realizováno: 2016-2019

Kvalitex.cz

Realizováno: od 2015

Taskahned.cz

Realizováno: od 2015

Včela – Tajuplný výlet za sluncem

Spolupráce na výstavě Včela. Realizace pro píseckou Sladovnu.

Spolupráce na výstavě Včela. Realizace pro píseckou Sladovnu.

ZACHUCHLENO

Spolupráce na výstavě ZACHUCHLENO. Realizace pro Muzeum v Roztokách.

Spolupráce na výstavě ZACHUCHLENO. Realizace pro Muzeum v Roztokách.

Pecha Kucha Strakonice

Dlouhodobá spolupráce na organizaci Pecha Kucha Night ve Strakonicích a okolí.

Dlouhodobá spolupráce na organizaci Pecha Kucha Night ve Strakonicích a okolí.

http://pknst.cz/
Realizováno: 2017-2021

South Rocks

Ve spolupráci s DDM Strakonice a SEkru zajišťuji hladký průběh několikadenního eventu... Zobrazit více

Ve spolupráci s DDM Strakonice a SEkru zajišťuji hladký průběh několikadenního eventu SouthRocks.

https://www.facebook.com/SouthRocksJam
Realizováno: 2012-2021

Centrum Bazalka

Sjednocení „rozházené“ IT infrastruktury, sjednocení procesů, cenové zefektivnění... Zobrazit více

Sjednocení „rozházené“ IT infrastruktury, sjednocení procesů, cenové zefektivnění nákupů (levnější pořízení HW a SW).

Realizováno: 2019-2021

Studio Miracle

Zavedení nového SW pro chod salonu, CRM, využití Google kalendáře a propojení na... Zobrazit více

Zavedení nového SW pro chod salonu, CRM, využití Google kalendáře a propojení na objednávkový systém, nové webové stránky.

Realizováno: 2015-2021

Zdravotně-sociální fakulta Jihočeské univerzity

Projekt Kyberšikana. Školení pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ v oblasti prevence kyberšikany,... Zobrazit více

Projekt Kyberšikana. Školení pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ v oblasti prevence kyberšikany, v rámci projektu vydána kniha „Kyberšikana“ pro ZŠ.

Realizováno: 2020-2021

Attavena

Pravidelná školení pro maminky po MD, školení z oblasti bezpečného internetu, prevence... Zobrazit více

Pravidelná školení pro maminky po MD, školení z oblasti bezpečného internetu, prevence kyberšikany, online prezentačních dovedností, kritického myšlení. Školení především praktického rázu.

Realizováno: 2020-2021

Řízení projektu, návrh a tvorba webu zmbg.cz

https://zmbg.cz/
Realizováno: 2021

Řízení projektu, analýza klíčových slov, návrh a tvorba webu centes.cz

https://centes.cz/
Realizováno: 2019

Řízení projektu, analýza klíčových slov, návrh a tvorba webu navel.cz

https://navel.cz/
Realizováno: 2020

Analýza klíčových slov, vývoj šablony na míru agrola.cz

https://agrola.cz/
Realizováno: 2020

Řízení projektu, analýza klíčových slov, návrh a tvorba webu malirstvi-docekal.cz

https://malirstvi-docekal.cz/
Realizováno: 2019

Copywriting, marketing, SEO optimalizace a chatbot

Realizováno: 2019

Kompletní tvorba webových stránek včetně redakčního systému, programování výherního automatu

Realizováno: 2018

Vytvoření školního informačního systému včetně online vzdělávací platformy LMS moodle

Realizováno: 2020

Návrhy a grafické zpracování etiket

Realizováno: 2021

Ediční činnost a grafická úprava fotografií, předtisková příprava a korektury kalendáře nakladatelství Cor Jesu

Realizováno: od 2004

Ukázky kreativních prací - volná tvorba

Realizováno: 2021

Web pro NRB, od UX prototypu až po design

https://www.nrb.cz/
Realizováno: 2021

Web pro riegrova51, od UX prototypu až po design

https://www.riegrova51.cz/
Realizováno: 2020

Tvorba webu, pro inspektora nemovitostí, od UX až po design

https://www.inspekcelukes.cz/
Realizováno: 2018

Vytvoření webu pro společnost Virtual Lab, s.r.o, včetně videa, animovaných partiklů v pozadí stránky

https://virtual-lab.cz/
Realizováno: 2021

Vytvoření onepage webu pro společnost Virtual Lab Development, s.r.o.

https://www.vldevelopment.cz/
Realizováno: 2019

Vytvoření webu www.t-profi.cz s prvky odpočítávání a live-stream videa při přenosu soutěže

https://www.t-profi.eu/
Realizováno: 2020

Energie ČS / encall - videomanuál

Série několika animovaných videomanuálů pro Energie ČS a další společnosti ze skupiny... Zobrazit více

Série několika animovaných videomanuálů pro Energie ČS a další společnosti ze skupiny Bohemia Energy

https://vimeo.com/656038049
Realizováno: 2021

Queens Black Friday

Digitální kampaň sezónní výprodeje na queens.cz

Digitální kampaň sezónní výprodeje na queens.cz

https://vimeo.com/656038138
Realizováno: 2021

Adidas Forum

Digitální vendor kampaň pro adidas, řadu produktů Forum.

Digitální vendor kampaň pro adidas, řadu produktů Forum.

https://vimeo.com/656038000
Realizováno: 2021

Motion Reel 2020

Kompilace motion design prací z roku 2020

Kompilace motion design prací z roku 2020

https://vimeo.com/656038084
Realizováno: 2021

Flexdog promo

Promo kampaň k představení portálu flexdog.cz

Promo kampaň k představení portálu flexdog.cz

https://vimeo.com/656038061
Realizováno: 2021

Break Fresh party

Digitální plakát pro taneční událost v NYC

Digitální plakát pro taneční událost v NYC

Logo Reel 2020

Kompilace log vytvořených v roce 2020

Kompilace log vytvořených v roce 2020

Dermacol

Realizováno: 2018-2022

Homeland

Realizováno: 2019-2022

Budvar

Realizováno:

Carnaby

Realizováno:

ODS

Realizováno:

Žena a život

Realizováno:

Táňa Pauhofová

Realizováno:

IGY

Realizováno:

Shield - návrh loga, propagačních materiálů

Realizováno: 2020-2022

KB HOLZ Návrh loga, vizitky, web

Realizováno: 2022

Loga pro různé zadavatele

Realizováno: 2020-2022