Prácheňské muzeum v Písku

Muzeum , Organizace zřizovaná krajem

 • Muzeum vzniklo v roce 1884 za přispění věhlasného historika a archiváře Augusta Sedláčka 
  a sídlí v královském hradě ze 13. století.

 • Region představuje 11 stálých expozic: Pravěk a doba slovanská, Počátky hradu 
  a města Písku, Dějiny regionu, Chráněná území, Nerostné bohatství, Kulturní tradice Písecka, Zlato v Pootaví, Ryby a rybářství–ojedinělá expozice s živými rybami jihočeských řek a rybníků, Písecký venkov 19. století, Obrazová galerie českých panovníků a Lapidárium.

 • Muzeum pořádá řadu historických a výtvarných výstav, v terénu pak zejména ornitologické akce – Vítání ptačího zpěvu, Festival ptactva a oblíbené letní kroužkování na rybníku Řežabinci 
  u Ražic.

 • Muzeum nabízí přednášky, výukové programy pro školy a školky, komentované prohlídky. Disponuje muzejním obchůdkem, kde lze zakoupit regionální literaturu či suvenýry.

 • pobočky: 

Památník Adolfa Heyduka – unikátní dochovaný secesní byt, v němž „slavík pootavský“, básník z literárního kruhu májovců, strávil poslední dvě desítky let svého života. Byt působí dojmem, že jeho obyvatelé pouze odešli na procházku a brzy se vrátí.

Památník města Protivína – moderní historické expozice, které zaujmou jak dospělého, tak dětského návštěvníka (3. místo v soutěži Gloria musealis 2013), jsou zaměřeny na dějiny města jako centra regionu a navíc nabízí specializovanou expozici Exotická příroda.

Pozorovací věž v NPP Řežabinec – na východní straně rybníka Řežabinec u Ražic lze vystoupat na dřevěnou pozorovací věž, odkud je možné nahlédnout do bohatých porostů rákosin a také přehlédnout hladinu rybníka. Věž poskytuje zázemí pro řadu ornitologických akcích pořádaných muzeem. 

Kontakt

Adresa: Velké náměstí 114, 397 24 Písek

Fotogalerii

Žádné ukázky prací

Tento kreativec zatím nemá přiřazené žádné reference